Aina kun tarvitaan parempaa akustiikkaa

Lumiria voit käyttää kaikkialla, missä on tarvetta parantaa akustiikkaa ja vähentää jälkikaikua: esim. kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, toimistoissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, kirkoissa ja kulttuurilaitoksissa.

Jälkikaiunta

Jälkikaiunta syntyy äänen heijastumisesta pinnoista

  • Tilan jälkikaiuntaan vaikuttaa sen muoto ja siellä käytetyt materiaalit
  • Ääntä absorboivilla materiaaleilla voidaan lyhentää jälkikaiunta-aikaa
  • Materiaalien vaikutusta jälkikaiuntaan kuvataan absorptiokertoimella α.
  • Hyvin absorboivan pinnan α on lähellä 1, huonosti absorboivan pinnan α on lähellä 0.
  • Absorptiokerroin määritellään taajuuksittain

Näin Lumir parantaa tilan käytettävyyttä

Akustiikka vaikuttaa tilan käytettävyyteen: työskentelyyn, keskittymiseen, ymmärtämiseen ja viihtyvyyteen. Hyvä akustiikka voi olla huomaamatonta, huono akustiikka – kuten liiallinen jälkikaiku – voi jopa tehdä tilasta tarkoitukseensa kelvottoman.

Akustiikka on fysiikkaa. Lumir on suomalainen akustiikkapinta, joka helpottaa esim puhetaajuksien kuulemista ja puheen ymmärtämistä, koska Lumir lyhentää tehokkaasti jälkikaiunta-aikaa. Käytännössä Lumir absorboi ääniaaltoja, muuttaen merkittävän osan lämpöenergiaksi.

Huonosti absorboiva pinta heijastaa ääntä takaisin tilaan, jolloin jälkikaiunta-aika on pitkä.  Tilassa, jossa jälkikaiunta-aika on pitkä, puheen ymmärtäminen vaikeutuu merkittävästi – esimerkiksi työn tehokkuus, oppiminen ja viihtyminen kärsivät. Siksi huono akustiikka on tuhlausta.

Lumir Board koostuu Knauf Cleneo Lumir -kipsilevystä, joka absorboi hyvin matalia taajuuksia ja Lumir akustiikkapinnoitteesta, joka absorboi hyvin korkeita taajuuksia. Lisäksi pinta on kova ja kestävä – toisin kuin esimerkiksi villalevyjen kohdalla.

Lumir Board mittaustulos

mitattuna 25 mm:n ilmavälillä

Käyttö

  • Täysin tasainen pinta esim. alakattoihin ja seiniin ilman saumoja ja värieroja