När du behöver bättre akustik

Lumir kan användas överallt där man behöver förbättra akustiken och dämpa efterklangen: t.ex. skolor, daghem, myndigheter, kontor, sjukhus, hotell, restauranger, kyrkor och kulturinstitutioner.

Lumir Spray mätvärde

mätt på hård yta

Lumir Board mätvärde

mätt med 25 mm luftspalt

Användning

  • Helt jämn yta t.ex. på undertak, utan fogar och färgskillnader