Hiilijalanjäljestä

Nina KajanderYleinen

Lumirin akustiikkaratkaisuina käytettävien ruiskutteiden pääraaka-aineena toimii kotimaiset biokuidut, jotka koostuvat pääosin selluloosasta. Kasvit tuottavat selluloosaa yhteyttämällä ilmakehän hiilidioksidia ja vettä. Kemiallisesti noin 44 painoprosenttia selluloosasta on ilmakehän hiiltä, joka hiilidioksidiksi muutettuna vastaa 1,55 kiloa ilmakehän hiilidioksidia kiloa selluloosaa kohden.

Raaka-ainepohjansa ansiosta Lumirin akustiset pinnoitteet sitovat noin 1,2 kiloa CO2 neliötä kohden. Pinnoitteilla voidaan parantaa sekä uusien että korjattavien ja entisöitävien kohteiden hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Eduskuntatalon peruskorjauksessa yli 80 vuotta vanhaan rakennukseen sitoutui lähes 4 tonnia ilmakehän hiilidioksidia akustiikkapinnoitteiden muodossa. Määrä vastaa henkilöautolla ajetun noin 30 000 km matkan päästöjä – eli lähes 22 kertaa Suomi päästä päähän.

Synteettiset akustiikkatuotteet, jotka perinteisesti perustuvat mineraalikuituihin tai muovivaahtoihin, eivät juurikaan sido ilmakehän hiilidioksidia. Vaikka tuotteet voidaan valmistaa osittain kierrätysmateriaaleista, niiden valmistus kuluttaa energiaa joka ilmenee negatiivisena hiilijalanjälkenä. Biokuitujen valmistus on hyvin energiatehokasta ja niiden hiilijalanjälki on hyvin pieni.

Lumirin tuotteiden käyttöikä on useita kymmeniä vuosia. Tämän vuoksi ne sitovat ilmakehän hiilidioksidia huomattavasti kauemmin kuin perinteiset biokuitutuotteet kuten kartonki tai paperi.

Lumirin pinnoitteilla voidaan akustiikan parantamisen lisäksi korvata myös esimerkiksi perinteinen ruiskurappaus tai jopa maalipintaa, jolloin rakennuksen ympäristöjalanjälki pienenee ja samalla myös asumisen tai työpaikan viihtyvyys paranee. Vaurioitunut pinnoite voidaan korjata tai pinta voidaan uusia ruiskuttamalla aiemman pinnan päälle uusi kerros, mikä pidentää tuotteiden käyttöikää ja parantaa hiilijalanjälkeä.

Pinnoitteemme valmistusprosessi on hyvin joustava ja pinnoitteitamme valmistetaan ainoastaan tarvittava määrä kohdekohtaisesti, mikä vähentää merkittävästi jätteen syntymistä rakennusvaiheessa. Pinnoitteemme säilyy myös märkänä hyvin pitkään minkä vuoksi voimme säilyttää pieniä määriä pinnoitetta mahdollisiin korjauksiin jopa useiden kuukausien ajan.

Lumirin biokuidut hankitaan toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet metsien kestävään käyttöön. Puiden alkuperä on jäljitettävissä ja ne ovat pääosin hankittu PEFC tai FSC sertifioiduista metsistä. Metsäsertifioinnin avulla voidaan varmistaa että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vielä tällä hetkellä käytön aikainen energian kulutus muodostaa suurimman osan rakennusten hiilijalanjäljestä, mutta energiatehokkuuden ja kestävien energiamuotojen myötä rakennusmateriaalien osuus on kasvanut viime vuosina. Tulevaisuudessa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnittämään huomattavasti enemmän huomiota ja perinteisille ratkaisuille tullaan hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Lumir tarjoaa jo tänään vastauksen näihin huomispäivän haasteisiin!

Lisätietoja:
Tuomas Hänninen
Puh: 050 466 6260