Anatomian laitos

seven-1

Anatomian laitos, Helsinki