Bio- ja kiertotalous on toimintamme ydin

Lumirin koko liiketoiminta perustuu bio-ja kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kaiken toimintamme keskiössä.  Lumirin akustiikkaratkaisuissa käytettävien pinnoitteiden pääraaka-aineena toimivat kotimaiset biokuidut, jotka koostuvat pääosin selluloosasta. Lumirin akustiikkapinnoitteen käyttöikä on useita kymmeniä vuosia ja sen avulla voidaan lisätä ympäristöystävällisen puun käyttöä sisärakentamisessa.

Hiilinegatiivinen Lumir Comfort™ pienentää sisärakentamisen päästöjä

Sisärakennusmateriaalit vaikuttavat päästöihin yllättävän paljon

Rakennusmateriaalien suhteellinen osuus rakennusteollisuuden päästöistä on kasvanut uusioenergian laajenevan käyttöönoton ja parantuneen energiatehokkuuden myötä. Vähähiilisen rakentamisen kannalta on siis olennaista kiinnittää huomiota myös kestäviin pintamateriaaleihin, eikä ainoastaan rakenteellisiin materiaaleihin kuten puuhun ja betoniin. Lumirin akustiikkapinnoite perustuu yli 80% kotimaisiin biokuituihin eli materiaalipohjansa perusteella Lumir toimii rakennusten hiilinieluna.

Lumir auttaa koko rakentamisen arvoketjua vähentämään päästöjä tarjoamalla rakennuttajille, arkkitehdeille, projektinjohtokonsulteille, rakennusliikkeille ja urakoitsijoille kestävän kehityksen mukaisia A-luokkaan asti taipuvia akustiikkaratkaisuja sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Hiilinegatiivisella Lumir Comfortilla voidaan muiden ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien kanssa selkeästi pienentää rakentamisen päästöjä ja siten edesauttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelemme näin sekä ihmisten elämänlaadun parantamista, että luontoa.

Lumir auttaa pienentämään rakentamisen ympäristövaikutuksia useissa eri rakennuksen elinkaaren vaiheissa:

  • Rakennusten suunnittelu- ja hankintavaihe: suunnittelijat pystyvät arvioimaan eri pintamateriaalien ympäristövaikutuksia jo suunnittelupöydällä, sillä tuotteellamme on virallinen ympäristöseloste. Lumir Comfortakustiikkapinnoitteen raaka-aineet sitovat enemmän päästöjä kuin pinnoitteen valmistus synnyttää.
  • Logistiikka: valmistus Suomessa kotimaisista biokuiduista takaa toimitusvarmuuden ja lyhyen tien rakennustyömaalle.
  • Rakennusvaihe: projektikohtainen valmistus vähentää hävikkiä. Lumirin avulla voidaan lisätä puun käyttöä rakentamisessa.
  • Rakennuksen käyttö ja ylläpito: biopohjainen pinnoite toimii hiilinieluna vuosikymmenet, sillä Lumir säilyy muuttumattomana ja pinta on tarvittaessa helposti korjattava. Pinnoitteemme säilyy myös märkänä hyvin pitkään minkä vuoksi voimme säilyttää pieniä määriä pinnoitetta mahdollisiin korjauksiin jopa useiden kuukausien ajan. Pitkään elinkaareensa suhteutettuna materiaalikustannukset pysyvät maltillisina.
  • Rakennuksen purku: täysin kierrätettävissä oleva pinnoite.

Lumir Comfort™ korvaa perinteisiä rakennusmateriaaleja

Lumirin pinnoitteilla voidaan akustiikan parantamisen lisäksi korvata perinteinen ruiskurappaus tai jopa maalipintaa, jolloin rakennuksen ympäristöjalanjälki pienenee ja samalla myös asumisen tai työpaikan viihtyvyys paranee. Vaurioitunut pinnoite voidaan korjata tai pinta voidaan uusia ruiskuttamalla aiemman pinnan päälle uusi kerros, mikä pidentää tuotteiden käyttöikää ja parantaa hiilijalanjälkeä.

Lumir Comfortin edut perinteisiin mineraalipohjaisiin akustiikkaratkaisuihin tulevat esille siinä, että tuotteella voidaan pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä. Perinteiset akustiikkatuotteet, jotka perustuvat mineraalikuituihin tai muovivaahtoihin, eivät juurikaan sido ilmakehän hiilidioksidia. Vaikka tuotteet voidaan valmistaa osittain kierrätysmateriaaleista, niiden valmistus kuluttaa energiaa, joka ilmenee negatiivisena hiilijalanjälkenä. Biokuitujen valmistus on hyvin energiatehokasta ja niiden hiilijalanjälki on hyvin pieni.

Esimerkkejä vähähiilisen akustiikkaratkaisun vaikutuksesta

Esimerkki 1.

Raaka-ainepohjansa ansiosta Lumirin akustiset pinnoitteet sitovat noin 1,2 kiloa CO2 neliötä kohden. Pinnoitteilla voidaan parantaa sekä uusien että korjattavien ja entisöitävien kohteiden hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Eduskuntatalon peruskorjauksessa yli 80 vuotta vanhaan rakennukseen sitoutui lähes 4 tonnia ilmakehän hiilidioksidia akustiikkapinnoitteiden muodossa. Määrä vastaa henkilöautolla ajetun noin 30 000 km matkan päästöjä – eli lähes 22 kertaa Suomi päästä päähän.

Esimerkki 2.

Hiilinegatiivinen Lumir Comfortakustiikkapinnoite pienentää noin kilon CO2e neliöltä  verrattuna esimerkiksi perinteiseen ruiskurappaus-pinnoitteeseen. Tämä on laskettu EPD hiilijalanjälkitiedoista ja asennusohjeen mukaisista asennusmääristä. Jos esimerkiksi 50 huoneiston asuinkerrostalossa (n. 3 000 kem2) ruiskurappaus korvataan Lumir Comfortilla ja rakennuttajalla on vastaavia hankkeita 40 kpl, niin näin päästäisiin jo 76 tonnia pienempään hiilijalanjälkeen.

Biokuitu akustiikkamateriaalina – ekologinen ja kestävä valinta

Lumirin akustiikkapinnoite valmistetaan Vantaalla kotimaisista biokuiduista, jotka koostuvat pääosin selluloosasta. Kasvit tuottavat selluloosaa yhteyttämällä ilmakehän hiilidioksidia ja vettä. Kemiallisesti noin 44 painoprosenttia selluloosasta on ilmakehän hiiltä, joka hiilidioksidiksi muutettuna vastaa 1,55 kg ilmakehän hiilidioksidia kiloa selluloosaa kohden.

Vastuullisesti hankitut raaka-aineet

Lumirin biokuidut hankitaan toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet metsien kestävään käyttöön. Puiden alkuperä on jäljitettävissä ja ne ovat pääosin hankittu PEFC tai FSC sertifioiduista metsistä. Metsäsertifioinnin avulla voidaan varmistaa, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Vastuullinen energiankäyttö

Lumirin toimitiloissa Vantaalla on 100% kotimainen vesisähkö ja Vantaan Energian Uusiolämpö.

Sosiaalinen vastuu

Ympäristön meluisuus on merkittävä työtehoa vähentävä tekijä yhteiskunnassamme. Hyvän akustiikan on todettu vaikuttavan positiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Harmoninen äänimaisema vähentää koettua stressiä, parantaa unen laatua ja siten edesauttaa ihmisten henkistä ja fyysistä palautumista. Edistämme ihmisten asumiseen, elämiseen ja työskentelyyn liittyvää hyvinvointia sekä tehokkuutta kestävillä akustisilla rakennusmateriaaleilla. Pinnoitteemme ovat vesipohjaisia, eikä niistä haihdu haitallisia VOC (volatile organic compounds) yhdisteitä.

Lumir Comfort™ ympäristöseloste:

Pelkkä päästöjen vähentäminen ei enää riitä, vaan hiiltä on sidottava myös tuotteisiin.