Hyvän huoneakustiikan merkitys

Lumirin akustiikkaratkaisuilla keskitytään erityisesti huoneakustiikan parantamiseen vähentämällä jälkikaikua kaikissa tiloissa: kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, toimistoissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, kirkoissa ja kulttuurilaitoksissa.

Akustiikka vaikuttaa suoraan tilan käytettävyyteen: työskentelyyn, keskittymiseen, ymmärtämiseen ja viihtyvyyteen. Hyvä akustiikka voi olla huomaamatonta, kun taas huono akustiikka – kuten liiallinen jälkikaiku – voi jopa tehdä tilasta tarkoitukseensa kelvottoman.

Huonosti absorboiva pinta heijastaa ääntä takaisin tilaan, jolloin jälkikaiunta-aika on pitkä.  Tilassa, jossa jälkikaiunta-aika on pitkä, puheen ymmärtäminen vaikeutuu merkittävästi – esimerkiksi työn tehokkuus, oppiminen ja viihtyminen kärsivät.

Jälkikaiunta-aika huoneakustiikan mittauksessa

Huoneakustiikka käsittelee äänen käyttäytymistä huonetilassa. Keskeinen huoneakustiikan tunnusluku on jälkikaiunta-aika, joka kuvaa huoneen kaikuisuutta.

Jälkikaiunta syntyy äänen heijastumisesta pinnoista:

  • Tilan jälkikaiuntaan vaikuttaa sen muoto ja siellä käytetyt materiaalit.
  • Ääntä absorboivilla materiaaleilla, kuten Lumirin puupohjaisella akustiikkapinnoitteella, voidaan lyhentää jälkikaiunta-aikaa.
  • Materiaalien vaikutusta jälkikaiuntaan kuvataan absorptiokertoimella α.
  • Hyvin absorboivan pinnan α on lähellä 1, huonosti absorboivan pinnan α on lähellä 0.
  • Absorptiokerroin määritellään taajuuksittain.

Lumirin akustiikkaratkaisut parantavat huoneakustiikkaa, poistavat kaikuisuutta ja parantavat tilan käytettävyyttä

Lumirin akustiikkaratkaisut koostuvat korkeita taajuuksia absorboivasta Lumir Comfort tai Lumir Spray akustiikkapinnoitteesta, sekä mahdollisesti Lumir Board (LB) reikäkipsilevystä tai Lumir Wool (LW) lasivillalevystä,  jotka parantavat matalien taajuuksien absorptiota. Lumirin ruiskutettava, kotimaisiin biokuituihin perustuva hiilinegatiivinen akustiikkapinnoite muodostaa aina saumattoman, lujan ja kestävän pinnan akustiikkaratkaisuille.

Alla olevassa kuvassa ja taulukossa on esitetty äänenabsorptio-ominaisuuksia erilaisille akustiikkaratkasujen rakenteille. Autamme mielellämme sinua löytämään juuri sinun kohteeseesi sopivan akustiikkaratkaisun.

Taulukon lyhenteet:

LW=Lumir Wool (villa ja paksuus mm)

LB=Lumir Board (12.5 mm reikäkipsilevy)

Comfort ja Spray = Lumirin puupohjainen saumaton akustiikkapinnoite

Absorptio- eli äänenvaimennusluokat:

A = paras vaimennuskyky

D=heikompi vaimennuskyky

Lumir määrittelee tilaan tarvittavan akustiikkaluokan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Lumir oli Uusi Puu 2021 finalisti, katso video.

Lumir ruiskutettuna suoraan kovalle pinnalle. Katso valtava ero akustiikassa kahden identtisen portaikon välillä.

Katso video äänen käyttäytymisesta hyvin akustoidussa tilassa ja jälkikaiuntatilassa, missä ei ole lainkaan akustiikkaa.

Jälkikaiuntatilassa teemme tieteellisiä akustisia mittauksia eri materiaaleilla.

VTT ja Eurofins akustiikkamittauksia Lumirin materiaaleille:

LW äänenabsorptiomittaukset
LB äänenabsorptiomittaukset
Lumir Comfort ja kova pinta