Aina kun tarvitaan parempaa akustiikkaa

Lumiria voit käyttää kaikkialla, missä on tarvetta parantaa akustiikkaa ja vähentää jälkikaikua: esim. kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, toimistoissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, kirkoissa ja kulttuurilaitoksissa.

Jälkikaiunta

Jälkikaiunta syntyy äänen heijastumisesta pinnoista

  • Tilan jälkikaiuntaan vaikuttaa sen muoto ja siellä käytetyt materiaalit
  • Ääntä absorboivilla materiaaleilla voidaan lyhentää jälkikaiunta-aikaa
  • Materiaalien vaikutusta jälkikaiuntaan kuvataan absorptiokertoimella α.
  • Hyvin absorboivan pinnan α on lähellä 1, huonosti absorboivan pinnan α on lähellä 0.
  • Absorptiokerroin määritellään taajuuksittain

Näin Lumir parantaa tilan käytettävyyttä

Akustiikka vaikuttaa tilan käytettävyyteen: työskentelyyn, keskittymiseen, ymmärtämiseen ja viihtyvyyteen. Hyvä akustiikka voi olla huomaamatonta, huono akustiikka – kuten liiallinen jälkikaiku – voi jopa tehdä tilasta tarkoitukseensa kelvottoman.

Huonosti absorboiva pinta heijastaa ääntä takaisin tilaan, jolloin jälkikaiunta-aika on pitkä.  Tilassa, jossa jälkikaiunta-aika on pitkä, puheen ymmärtäminen vaikeutuu merkittävästi – esimerkiksi työn tehokkuus, oppiminen ja viihtyminen kärsivät. Siksi huono akustiikka on tuhlausta.

Lumirin akustiikkaratkaisut koostuvat korkeita taajuuksia absorboivasta Lumirin akustiikkapinnoitteesta, sekä mahdollisesti Lumir Board (LB) reikäkipsilevystä tai Lumir Wool (LW) lasivillalevystä jotka parantavat matalien taajuuksien absorptiota. Lumirin ruiskutettava akustiikkapinnoite muodostaa aina saumattoman, lujan ja kestävän pinnan akustiikkaratkaisuille.

Alla olevassa kuvassa ja taulukossa on esitetty äänenabsorptio-ominaisuuksia erilaisille akustiikkaratkasujen rakenteille. Autamme mielellämme juuri sinun kohteeseesi sopivan ratkaisun löytymisessä.

Absorptiokerroin  αp
Rakenneo.d.s. (mm)Absoptio-luokka125 Hz250 Hz500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz αw
LW20 – Comfort25C0,100,450,900,950,900,950.75(H)
Ilmaväli 25 mm – LW20 – Comfort50A0,150,600,950,950,900,950,9
Ilmaväli 75 mm – LW20 – Comfort100A0,360,700,850,900,900,950,9
Ilmaväli 175 mm – LW20 – Comfort200B0,720,650,800,850,900,950,85
LW40 – Comfort45A0,350,750,900,900,900,950,9
Ilmaväli 50 mm – LW40 – Comfort95A0,550,750,850,900,950,950,9
Ilmaväli 150 mm – LW40 – Comfort195B0,800,650,750,900,900,950,85
Ilmaväli 200 mm – LB400 – Spray218C0,500,500,550,600,801,001,85
Ilmaväli 150 mm – Villa 50 mm – LB400 – Spray218C0,650,550,550,650,801,002,85
Kipsilevy – Comfort5D0,050,100,350,650,850,900.35(MH)
10 cm wool – Kipsilevy – Comfort5D0,400,150,300,600,850,900.35(MH)