Aina kun tarvitaan parempaa akustiikkaa

Lumiria voit käyttää kaikkialla, missä on tarvetta parantaa akustiikkaa ja vähentää jälkikaikua: esim. kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, toimistoissa, sairaaloissa, hotelleissa, ravintoloissa, kirkoissa ja kulttuurilaitoksissa.

Jälkikaiunta

Jälkikaiunta syntyy äänen heijastumisesta pinnoista

  • Tilan jälkikaiuntaan vaikuttaa sen muoto ja siellä käytetyt materiaalit
  • Ääntä absorboivilla materiaaleilla voidaan lyhentää jälkikaiunta-aikaa
  • Materiaalien vaikutusta jälkikaiuntaan kuvataan absorptiokertoimella α.
  • Hyvin absorboivan pinnan α on lähellä 1, huonosti absorboivan pinnan α on lähellä 0.
  • Absorptiokerroin määritellään taajuuksittain

Näin Lumir parantaa tilan käytettävyyttä

Akustiikka vaikuttaa tilan käytettävyyteen: työskentelyyn, keskittymiseen, ymmärtämiseen ja viihtyvyyteen. Hyvä akustiikka voi olla huomaamatonta, huono akustiikka – kuten liiallinen jälkikaiku – voi jopa tehdä tilasta tarkoitukseensa kelvottoman.

Huonosti absorboiva pinta heijastaa ääntä takaisin tilaan, jolloin jälkikaiunta-aika on pitkä.  Tilassa, jossa jälkikaiunta-aika on pitkä, puheen ymmärtäminen vaikeutuu merkittävästi – esimerkiksi työn tehokkuus, oppiminen ja viihtyminen kärsivät. Siksi huono akustiikka on tuhlausta.

Lumir akustiikka koostuu Lumir Board pohjalevystä, joka absorboi hyvin matalia taajuuksia ja Lumir akustiikkapinnoitteesta, joka absorboi hyvin korkeita taajuuksia. Pinta on kova ja kestävä – toisin kuin villalevyjen.

Käyttö

  • Täysin tasainen pinta esim. alakattoihin ja seiniin ilman saumoja ja värieroja
  • Yksityisiin ja julkisiin tiloihin
  • Uudis- ja korjausrakentamiseen

Katso lisää esimerkkejä esitteestämme.